Raná péče pro autistu

Tento týden 7.-13.11. probíhá týden rané péče. Můžete sledovat extra informace, speciální program a podívat se na dny otevřených dveří. Více na webu zde: https://tyden.ranapece.cz/

Když byly Vítkovi 3 roky a dostali jsme čerstvě diagnózu autismu, vůbec jsem netušila, že existuje nějaká raná péče, natož k čemu je dobrá a proč bych ji měla vyhledat. V diskuzích vídám, že i dnes maminky na začátku této cesty neví. Často mají mylnou představu, že to je zátěž navíc. A proto… využijte tohoto informativního týdne a běžte se podívat na den otevřených dveří a informujte se, v čem vám může pomoci.

RANÁ PÉČE – POMOC PRO DÍTĚ A PODPORA PRO CELOU RODINU

DEFINICE RANÉ PÉČE DLE WIKIPEDIE

•je podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách,
sociální terénní služba, příp. doplněná ambulantní formou
služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let,
které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v
důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je
zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s
ohledem na jeho specifické potřeby.

ROZSAH ZAJIŠŤOVANÝCH ÚKONŮ

• Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí přesně stanovuje služby, které raná péče poskytuje.
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – zajištění potřeb rodiny a dítěte na základě zhodnocení
zdravotního stavu dítěte i schopností rodičů, zprostředkování poradenství rodině a podpora
rodičovských kompetencí, nácvik dovedností pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji
dítěte, vzdělávání rodičů v dané oblasti, nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,
instrukce při nácviku a upevňování dovedností zaměřených na schopnosti v oblasti kognitivní, senzorické,
motorické a sociální;
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou a okolím, který má podpořit sociální začlenění, podpora a pomoc při využívání dostupných služeb a
informačních zdrojů;
• sociálně terapeutické činnosti – psychosociální podpora; pořádání setkání a pobytových kurzů, při
kterých lze sdílet zkušenosti;
• pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci, podpora
svépomocných aktivit, doprovázení rodičů na úřady, soudy a jednání týkající se vývoje dítěte.

DOTAZY A NEJASNOSTI

• Je raná péče povinná? – Ne, není povinná.

• To je nějaká terapie? – Ne, není to terapie. Poradkyně rané péče vámpomůže vybrat vhodnou terapii podle toho, co vaše dítě potřebuje.

• To mi někdo poleze do bytu? – Ano, poradkyně jezdí za vámi, abyste
nemuseli cestovat s dítětem. Pokud s ním bude dělat nějaké nácviky, je
vždycky vhodnější v prostředí, které dítě zná. Ve stanovách rané péče je
diskrétnost, nemusíte se bát, že by někdo zkoumal, jak bydlíte. Pokud si
vyloženě nepřejete osobní návštěvy, lze se vždycky domluvit, že přijedete vy
k nim do centra.

• Kolik to stojí? – Služby rané péče jsou financovány státem a pro klienty
zdarma.

• Potřebujeme mít uzavřenou diagnózu? – Ne, službu můžete využít i v případě,
že je dítě prokazatelně opožděné ve vývoji. Nemusíte čekat na potvrzení
diagnózy.

• Potřebujeme to? – Vyzkoušejte a uvidíte. Zrušit to můžete vždycky. Je to nejen
pomoc pro dítě a podpora celé rodiny, ale i komunita, seznámíte se s rodiči,
kteří jsou na tom podobně

MOJE MYŠLENKY

• Doporučení na ranou péči jsem dostala od psycholožky, která Vítkovi určila
diagnózu. Vůbec jsem nevěděla, k čemu je to dobré, co mám čekat a v čem
nám to pomůže.

• Na začátku jsem měla stejné myšlenky – někdo mi poleze do domu, bude
koukat, jestli máme uklizeno (neměli jsme uklizeno, se třema malýma dětma
pěknej bordel), nemám čas a ještě mě bude někdo zdržovat 2 hodiny, stejně
Vítek půjde do speciální školky, potřebuju ještě tohle?

• Nakonec jsem si řekla, že to zkusím a uvidíme. Bylo to výborné rozhodnutí.

RANÁ PÉČE EDUCO ZLÍN

• Tenkrát jsme měli nejbližší ranou péči ve Zlíně. Domluvili jsme si první
konzultaci, kde nám paní vysvětlila, jak to bude probíhat a co nabízejí.

• Následné konzultace vždy probíhaly jednou za měsíc na 2 h u nás doma.
Ukázala mi, jak můžu s Vítkem pracovat, chvilku co vydržel, tak i s ním. Pak
jsme chvilku probraly, co jsem zrovna řešila ohledně sociálních dávek,
náhradní komunikace, doktorů…

• Jednou měsíčně bylo rodičovské setkání u nich v centru, kde jsme se sešli s
ostatními rodiči, dali si kafe, popovídali, co kdo zrovna řeší, navzájem si něco
poradili a tety si mezitím vedle v místnosti hrály s dětmi.

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE

• Ty probíhaly různě často – 4x do roka, 1x za rok, k nějaké příležitosti a bylo
jich opravdu dost

• Velká výhoda byla to, že jsme byli ve skupině lidí, kteří chápou zdravotní
omezení dětí a nemusíte očekávat obviňování a nadávky

• Často byly tyto akce hrazené z nějakých dotací a tedy pro klienty zdarma
nebo za nižší částku

• Komunita byla důležitá nejen pro rodiče, ale i pro sourozence, kteří si našli
mezi sebou kamarády

PLAVÁNÍ

Plavání v malé uzavřené skupince lidí, kteří jsme se znali. Věděli jsme, že nás nikdo nebude odsuzovat,
když dítě křičí nebo má nějaký problém. Zpočátku se u některých dětí překonával strach. Nakonec si to
všichni užili.

CANISTERAPIE

• Čas od času probíhala přímo v centru. Děti se vystřídaly u pejska a mezitím si
pohrály, rodiče popovídali.

HIPOTERAPIE

• Víkendový pobyt u koníků. Společné procházky, hraní i jízda na koníkovi.
Trénujete s dítětem socializaci, pobyt, jídlo, spaní v cizím prostředí. Kde lépe
než ve skupině lidí, kteří pro to mají pochopení?

GALAXIE

• Asi 4x ročně jsme měli společnou hodinku v zábavném centru Galaxie Zlín, kde se vždycky děti
vyřádily. Opět výhoda uzavřené skupiny, kdy se nemusíme bát odsuzování a nadávek veřejnosti.

PŮJČOVÁNÍ VÝUKOVÝCH HRAČEK

• Při každé konzultaci poradkyně přinesla nové výukové hračky pro Vítka, což
byla taky velká pomoc. Nemusíte všechno kupovat.

SHRNUTÍ

• Nabízené služby, frekvence konzultací, rodičovská setkání a různé akce se
samozřejmě liší. Záleží jaké má raná péče finanční zdroje, počet poradců a počet
klientů.

• Ukazuji naše zkušenosti s ranou péčí Educo ve Zlíně, kterou moc ráda doporučuji – https://ranapecezlin.cz/

• Pokud máte dítě 0-7 let s opožděným vývojem, i když ještě nemáte potvrzenou
žádnou diagnózu, požádejte si o vstupní konzultaci rané péče v místě vašeho bydliště a domluvíte se, co můžete čekat a s čím vám můžou pomoct.

Diskuse rodičů v uzavřené skupině zde – život s autistou – uzavřená skupina

About the author

Jmenuji se Kamila Hejnová. Jsem máma tří dětí. Nejmladší syn, kterému je 15 let, je autista. Rozhodla jsem se psát blog, jak spolu žijeme. Na začátku cesty jsem sama hledala informace a čerpala ze zkušeností jiných rodičů. Každý den se ocitají další rodiče na začátku té samé cesty. Věřím, že si zde najdou odpovědi, inspiraci a užitečné informace.

Napsat komentář