Jak vysvětlíte autismus v jedné větě?

Co je vlastně autismus?
Jak vysvětlujete přátelům a známým, že vaše dítě má autismus?
Autismus se diagnostikuje na základě potíží ve třech oblastech, říká se jí autistická triáda:
• Komunikace – opožděný vývoj řeči nebo se řeč nevyvine vůbec, pokud se řeč vyvine, často nebývá využita v plném rozsahu, často se objevují echolálie – opakování části vět a frází, …
• Sociální interakce – absence očního kontaktu, potíže navázat vztahy s vrstevníky, nepochopení konverzace, humoru, sarkasmu, braní věcí doslova, je narušeno sdílení pozornosti, nepochopení
emocí druhých, často o kontakt stojí, ale někdy se snaží navázat vztah neadekvátním způsobem – strkáním, boucháním, …
• Představivost, zájmy, stereotypy – zahrnuje způsob hry, zájmy a aktivity, nápadné zaujetí určitou věcí nebo činností, neschopnost hry na „něco“, nefunkční hra – místo hraní s autíčkem roztáčení kolečka, stavění věcí a hraček do řad, potíže se zvládáním změn, stereotypní a opakující se chování jako poskakování, mávání rukama, třepotání prsty před obličejem, kývání, houpání, …
Kromě projevů v autistické triádě je u autistů velmi často přítomno problematické zpracování smyslových vjemů – hypersenzitivita x hyposenzitivita. Což znamená zvýšenou nebo sníženou citlivost na zpracování zvuků, barev, pachů…
Jenže to je poměrně obsáhlé pojednání, že? Jak jednoduše vysvětlit ostatním, co je autismus?
Z výše uvedeného vyplývá, že autismus sám o sobě žádné projevy nemá. Jednotlivé projevy v těchto oblastech z člověka autistu nedělají. Ani autisté sami nemají všechny projevy. Proto je každý autista jiný.
Když vysvětluji Vítkův autismus, říkám: „Nerozumí, nemluví a potřebuje ve všem dopomoc.“
Jak vysvětlíte autismus v jedné větě?

About the author

Jmenuji se Kamila Hejnová. Jsem máma tří dětí. Nejmladší syn, kterému je 15 let, je autista. Rozhodla jsem se psát blog, jak spolu žijeme. Na začátku cesty jsem sama hledala informace a čerpala ze zkušeností jiných rodičů. Každý den se ocitají další rodiče na začátku té samé cesty. Věřím, že si zde najdou odpovědi, inspiraci a užitečné informace.